Kontakt

Big Cheese Studio S.A.

Wólczańska 143
90-525 ŁÓDŹ, POLSKA

NAPISZ LUB ZADZWOŃDO NAS:

CONTACT@BIGCHEESESTUDIO.COM

MOBILE: +48 453 439 405

Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000867639
REGON 368343870
NIP 5213795368

Spółka należy do grupy kapitałowej PlayWay SA

Na wszelkie wiadomości spółka odpowiada w godzinach pracy biura tj. 8:30-16:30 z wyłączeniem weekendów. Zwyczajowo odpisujemy na zasadzie kolejności zgłoszenia, wpłynięcia wiadomości. Numer telefonu to telefon biurowy o charakterze ogólnym – w razie braku odpowiedzi prosimy o pozostawienie wiadomości na skrzynce kontaktowej abyśmy mogli oddzwonić.