Kalendarium

Spółka w 2022r. planuje przekazywać informacje finansowe w terminach opisanych ponizej:

I. Raporty kwartalne:
  • raport za I kwartał 2022 roku – 26 maja 2022 roku
  • raport za III kwartał 2022 roku – 24 listopada 2022 roku

II. Raport półroczny:
  • raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 27 września 2022 roku