Kalendarium

Spółka w 2022r. planuje przekazywać informacje finansowe w terminach opisanych ponizej:

I. Raporty kwartalne:
  • raport za I kwartał 2022 roku – 26 maja 2022 roku
  • raport za III kwartał 2022 roku – 24 listopada 2022 roku

II. Raport półroczny:
  • raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 27 września 2022 roku

Spółka w 2023r. planuje przekazywać informacje finansowe w terminach opisanych ponizej:

I. Raporty kwartalne:

– raport za I kwartał 2023 roku – 30 maja 2023 roku

– raport za III kwartał 2023 roku – 28 listopada 2023 roku

II. Raport półroczny:

– raport półroczny za I półrocze 2023 roku – 28 września 2023 roku

III. Raport roczny:

– raport roczny za rok 2022 – 21 kwietnia 2023 roku

Spółka w 2024r. planuje przekazywać informacje finansowe w terminach opisanych ponizej:

I. Raporty kwartalne:

– raport za I kwartał 2024 roku – 31 maja 2024 roku

– raport za III kwartał 2024 roku – 29 listopada 2024 roku

II. Raport półroczny:

– raport półroczny za I półrocze 2024 roku – 30 września 2024 roku

III. Raport roczny:

– raport roczny za rok 2023 – 26 kwietnia 2024 roku