Władze Spółki

Zarząd

Łukasz Dębski

Prezes Zarządu

Łukasz Dębski w latach 2001 – 2006 studiował na kierunku Zarządzenia Finansami w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2021 – obecnie Emitent – Prezes Zarządu;
 • 2020 – 2021 Emitent – Prokurent;
 • 2018 – 2021 Emitent – Chief Operating Officer;
 • 2015 – 2019 Wastelands Interactive Leszek Lisowski – Business Development Director;
 • 2008 – 2014 Dell Products Sp. z o.o. – Manufacturing Engineering Manager;
 • 2007 – 2008 Dell Products Sp. z o.o. – Technical Analyst / Project Engineer;
 • 2006 – 2009 Point Studio Łukasz Dębski – własna działalność gospodarcza.

Rada Nadzorcza

Tomasz Kacperski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Kacperski posiada wykształcenie wyższe – w 2003 roku uzyskał tytuł magistra na kierunku Prawo w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. W 2011 roku Tomasz Kacperski ukończył aplikację adwokacją w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i uzyskał uprawnienia zawodowe adwokata.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2020 – obecnie Emitent – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2003 – 2009 Statoil Poland Sp. z o.o. – Prawnik.

Pan Tomasz Kacperski spełnia kryterium niezależności.

Piotr Karbowski

Członek Rady Nadzorczej

Technik Komputerowych w Warszawie. Ponadto Piotr Karbowski w 2005 roku ukończył Technikum Elektroniczne uzyskując tytuł technika elektronika. Doświadczenie zawodowe Piotra Karbowskiego obejmuje działalność zarządczą oraz nadzorczą sprawowaną w podmiotach szczegółowo wymienionych w punkcie Sprawowane przez Piotra Karbowskiego w ciągu ostatnich 5 lat funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek (poza funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej Emitenta) poniżej. W ocenie Piotra Karbowskiego pełnienie przez niego funkcji nadzorczych w wielu spółkach nie będzie kolidowało z jego obowiązkami wynikającymi z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. W ramach dotychczasowej działalności zawodowej Piotr Karbowski z powodzeniem łączył działalność nadzorczą w wielu podmiotach, i w szczególności nie wpływało to negatywnie na wykonywanie przez niego obowiązków w każdym z tych podmiotów.

Martyna Jagodzińska

Członek Rady Nadzorczej

Martyna Jagodzińska posiada wykształcenie wyższe – w 2013 roku ukończyła studia licencjackie na kierunku Finanse i Rachunkowość na Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie oraz w 2017 roku uzyskała tytuł Magistra Psychologia w Zarządzaniu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2022 – obecnie Emitent – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2019 – obecnie Freelancer doradztwo w zakresie analiz biznesowych
 • 2016 – 2019 CIECH Group Manager;
 • 2011 – 2016 Deloitte Audyt – Senior Audit Consultant;

Pani Martyna Jagodzińska spełnia kryterium niezależności.

Andrzej Kowalczyk

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kowalczyk posiada wykształcenie wyższe – w 1999 roku ukończył studia magisterskie na kierunku Marketing i Zarządzanie na Politechnice Lubelskiej. W 1998 roku Andrzej Kowalczyk uzyskał tytuł maklera papierów wartościowych, a w 2014 roku uzyskał licencję Budapest Stock Exchange w zakresie obrotu papierów wartościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Budapeszcie (Budapest Stock Exchange).

Doświadczenie zawodowe:

 • 2022 – obecnie – Makler w Departamencie Sprzedaży Instytucjonalnej
 • 2020 – obecnie Emitent – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2017 – 2019 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – Executive Director; 2010 – 2017 DB Securities S.A. – Vice President, Head of Sales & Trading (stanowiska były zajmowane jednocześnie);
 • 2007 – 2009 Pragmago S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2005 – 2010 KBC SECURITIES N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce – Deputy Head of Sales & Trading;
 • 2000 – 2005 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – Makler papierów wartościowych;
 • 1999 – 2000 Dom Maklerski BZ WBK S.A. – Makler papierów wartościowych.

Pan Andrzej Kowalczyk spełnia kryterium niezależności.

Mirosława Myśko

Członek Rady Nadzorczej

Mirosława Myśko-Lisowska posiada wykształcenie wyższe – w 1998 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Filologia Słowiańska na Uniwersytecie Szczecińskim. Mirosława Myśko-Lisowska ukończyła studia podyplomowe w 1999 roku na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Szczecińskim oraz w 2000 roku na kierunku Prawo Pracy w Biznesie w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Mirosława Myśko-Lisowska ukończyła w 2011 roku program MiniMBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz w 2014 roku program Psychologia w Biznesie na Akademii Leona Koźmińskiego. W 2012 roku Mirosława Myśko-Lisowska uzyskała tytuł Coach’a w ramach International Coaching Community.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2020 – obecnie Emitent – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2017 – 2020 Sonoco Poland Packaging Services Sp. z o.o. – HR Manager;
 • 2014 – 2017 Polmos Żyrardów Sp. z o.o – Dyrektor personalna;
 • 2007 – 2014 Dell Products (Poland) Sp. z o.o. – Payroll Manager, Talent Acquisition Manager, HR Generalist, Team Member Relations (HR) (stanowiska zmieniały się w związku z rozwojem Mirosławy Miśko-Lisowskiej w ramach organizacji);
 • 1999 – 2007 Sonion Polska Sp. z o.o. – Specjalista ds. HR.

Komitet Audytu

Komitet Audytu składa się z 3 (trzech) Członków, są to:

 1. Martyna Jagodzińska – Przewodnicząca Komitetu Audytu

 2. Tomasz Kacperski

 3. Andrzej Kowalczyk