Akcjonariat

Dane finansowe

Spółka otrzymała indywidualną interpretację IP BOX, efektywna stawka podatkowa w kolejnych okresach będzie wynosiła ok. 10%.

Pliki: